Member
user
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้

bullet 4rt-Code was here

ธรรมเทศนา ออนไลน์
bullet วิทยุธรรมะ ออนไลน์
bullet แนวทางการปฏิบัติธรรม
bullet วิมุตติ
bullet ทางพ้นทุกข์
bullet ความสงบบ่อเกิดปัญญา
bullet การปล่อยวาง
bullet น้ำไหลนิ่ง
bullet ไม่แน่
bullet การเข้าสู่หลักธรรม
bullet ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
bullet ต่อสู้ความกลัว
bullet กบเฒ่า นั่งเฝ้ากอบัว
bullet ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะ ธรรมชาติ
bullet สัมมาปฏิปทา
bullet สัมมาสมาธิ
bullet อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมปฏิสันถาร
bullet ปฏิบัติกันเถิด และ สัมมาทิฐิ ที่เยือกเย็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คำถาม : ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ 2.ห้ามลักทรัพย์
ข้อ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ 4.ห้ามพูจเท็จ พูดไม่ดีต่าง ๆ
ข้อ 5.ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติดทุกชนิด
 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน เป็นการแสดงตนให้ปรากฎว่า ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตนนั่นเอง

พิธีการ กรมการศาสนาได้ระบุถึงพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยสรุป ดังนี้

1. ให้ผู้จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นุ่งขาว ห่มขาวหรือแต่งเครื่องแบบของตนเรียบร้อยแล้วแต่กรณี ไปยังบริเวณพิธีก่อนกำหนด นั่งรอเวลาในที่ที่ทางวัดจัดไว้
2. ถึงเวลากำหนด พระสงฆ์ตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไปเข้าสู่บริเวณพิธี
3. ให้ผู้แสดงตนเข้าไปคุกเข่าหน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปเทียนและวางดอกไม้บูชาพระ ส่งใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เปล่งวาจาบูชาพระรัตนตรัย
4. เข้าไปสู่ที่ประชุมสงฆ์ตรงหน้าพระสงฆ์ผู้เป็นประธาน ถวายพานเครื่องสักการะแล้วกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง ถ้าแสดงตนหมู่ ทุกคนคงนั่งคุกเข่าประนมมืออยู่กับที่ หัวหน้าหมู่คนเดียวนำสักการะที่เดียวเข้าถวายแทนทั้งหมู่แล้วกราบพร้อมกับหัวหน้า
5. เปล่งคำปฏิญาณตนหน้าหน้าสงฆ์ทั้งคำบาลี และคำแปลเป็นตอน ๆ ไป ดังนี้แ
คำนมัสการและคำแปล

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ข้าพเจ้าขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
(ว่า 3 ครั้ง)

คำปฏิญาณและคำแปล
เอสาหํ ภนฺเต, สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ ตํ ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ,
ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ พุทฺธมามโกติ (หญิงว่า พุทฺธมามกาติ) มํ สงฺโฆ ธาเรตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นสรณะที่ระลึกนับถือ ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน คือ ผู้นับถือพระพุทธเจ้า
ถ้าปฏิญาณพร้อมกันหลายคนทั้งชายหญิงคำปฏิญาณให้เปลี่ยนดังนี้

เอสาหํ เป็น ชายว่า เอเต มยํ (หญิงว่า เอตา มยํ
คจฺฉามิ เป็น คจฺฉาม (ทั้ง ชายและหญิง)
พุทฺธมามโกติ เป็น ชายว่า พุทฺธมามกาติ หญิงว่า พุทฺธมามกา (เหมือนเดิม)
มํ เป็น โน (ทั้ง ชายและหญิง)
คำแปลก็เปลี่ยนเฉพาะคำ “ข้าพเจ้า” เป็น “ข้าพเจ้าทั้งหลาย” เท่านั้น นอกนั้นเหมือนเดิม สำหรับหญิงผู้ปฏิญาณคนเดียวว่า เอสาหํ ฯลฯ ถึง พุทฺธมามโกติ เปลี่ยนเป็นว่า พุทฺธมามกาติ ถ้าหญิงกับชายปฏิญาณคู่กันเฉพาะคู่เดียวให้ว่าแบบปฏิญาณคนเดียว คือ ขึ้น เอสาหํ ฯลฯ ถึง พุทฺธมามโกติ ชายว่า หญิงเปลี่ยนว่า พุทฺธมามกาติ เท่านั้น

เมื่อผู้ปฏิญาณกล่าวคำปฏิญาณจบแล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดประนมมือรับ “สาธุ” พร้อมกัน ต่อนั้นให้ผู้ปฏิญาณลดลงนั่งราบแบบพับเพียบกับพื้นแล้วประนมมือฟังโอวาทต่อไป

6. เมื่อจบโอวาทแล้ว ให้ผู้ปฏิญาณรับคำว่า “สาธุ” แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือน้อมตัวลงเล็กน้อย กล่าวคำอาราธนาเบญจศีล และสมาทานศีล ทั้งคำบาลีและคำแปล
7. เมื่อจบการสมาทานศีลแล้ว ผู้ปฏิญาณพึงกราบอีก 3 ครั้ง ถ้ามีเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ พึงนำมาประเคนในลำดับนี้ เสร็จแล้วนั่งราบตรงหน้าพระสงฆ์เตรียมกรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m1/unit4/no12.php

โดย : จิตสงบ | email : sugas.nop@hotmail.com | วันที่ : 2009-06-25 10:54:10

ความเห็นที่ 35
สุดยอด
โดย : sarawut | email : satawut_napanung@live.com | วันที่ : 2013-08-19 17:45:27 | IP : XX

ความเห็นที่ 34
สาระดี มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย : 12345 | email : | วันที่ : 2013-07-31 14:42:34 | IP : XX

ความเห็นที่ 33
ยาวเวอร์ อะ
โดย : 12345 | email : | วันที่ : 2013-07-31 14:41:20 | IP : XX

ความเห็นที่ 32

ยาวเวอร์ อ่ะ

โดย : 123 | email : | วันที่ : 2013-07-31 14:40:26 | IP : XX

ความเห็นที่ 31
ก้อเป็นความรู้อันหนึ้งซึงยาวมาก:)
โดย : มาย | email : nattida_maylove@hotmail.com | วันที่ : 2013-07-29 21:17:04 | IP : XX

ความเห็นที่ 30
โดย : first | email : | วันที่ : 2013-07-22 20:36:10 | IP : XX

ความเห็นที่ 29
มันยาวอ่ะsad
โดย : 5555 | email : ok0231@hotmail.com | วันที่ : 2013-07-08 11:28:28 | IP : XX

ความเห็นที่ 28
-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
โดย : 5555 | email : ok0231@hotmail.com | วันที่ : 2013-07-08 11:22:24 | IP : XX

ความเห็นที่ 27
10หน้าbroken heartcry-*-
โดย : 5555 | email : ok0231@hotmail.com | วันที่ : 2013-07-08 11:21:54 | IP : XX

ความเห็นที่ 26
เราต้องทำยาวกว่าทุกคน
โดย : 5555 | email : ok0231@hotmail.com | วันที่ : 2013-07-08 11:21:15 | IP : XX

ความเห็นที่ 25
อ่านแทบไม่ออก
โดย : ะนย0231 | email : ok0231@hotmail.com | วันที่ : 2013-07-08 11:20:18 | IP : XX

ความเห็นที่ 24
ขอบคุณค่ะ
โดย : Nich | email : | วันที่ : 2013-07-07 17:22:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 23
ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย : ดิว | email : dewlovetoom@hotmail.com | วันที่ : 2012-12-19 14:24:22 | IP : XX

ความเห็นที่ 22
cheeseangry sadเนื้อหาดีเวอร์ค่ะheartkissrose
โดย : กุ๊ก | email : | วันที่ : 2012-12-13 21:42:06 | IP : XX

ความเห็นที่ 21
ขอบคุณสำหรับเนื้อหามากค่ะ
โดย : เฟิร์น | email : fernbb158@hotmail.com | วันที่ : 2012-12-13 21:30:36 | IP : XX

ความเห็นที่ 20
โดย : แป๋ง | email : beelza00879@hotmailk.com | วันที่ : 2012-07-23 12:51:19 | IP : 1.2.141.XX

ความเห็นที่ 19

เอิ่มมม ' คือว่ามันยาวไปไหมค้ะ ? ถ้าเนื้อหาน้อยกว่านี้ก้คงดีน้ะค้ะ :))

อิอิ , งั้นย้อเอาก้ได้ใช่ไหมค้ะ ไม่ผิดเน้าะ 5555 .

เยสสสสสสสสสสส เข้ !!!

โดย : งุงิ :D | email : aloha2439@hotmail.com | วันที่ : 2012-07-10 13:32:32 | IP : 61.19.121.XX

ความเห็นที่ 18

5555555555ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี

โดย : นำพล | email : natc.k.ban@hotmail.com | วันที่ : 2012-07-08 12:43:30 | IP : 49.49.45.XX

ความเห็นที่ 17
  rose  ความหมายดีมากrose
โดย : Jinwanee | email : Jinwanee789@hotmail.com | วันที่ : 2012-06-01 09:55:53 | IP : 182.93.198.XX

ความเห็นที่ 16
โดย : | email : | วันที่ : 2012-05-31 10:49:17 | IP : 223.207.43.XX

ความเห็นที่ 15
โดย : | email : | วันที่ : 2012-05-31 10:48:32 | IP : 223.207.43.XX

ความเห็นที่ 14
โดย : | email : | วันที่ : 2012-05-31 10:47:22 | IP : 223.207.43.XX

ความเห็นที่ 13
ไค้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะ
โดย : su ม.3/... | email : | วันที่ : 2012-01-31 18:42:21 | IP : 103.1.166.XX

ความเห็นที่ 12

ควย

โดย : แตงโม | email : | วันที่ : 2011-02-23 18:39:48 | IP : 110.169.160.XX

ความเห็นที่ 11
อยากรู้ว่าเกิดในสมัยไหนค่ะ T^T
โดย : กล้วยบวชชี้ | email : | วันที่ : 2010-12-19 15:49:08 | IP : 125.27.232.XX

ความเห็นที่ 10

ดีมากเลยครับ ให้ 5 ดาวใหญ่เลยครับ

โดย : kingzeedmax | email : sitaking@hotmail.co.th | วันที่ : 2010-11-16 20:09:08 | IP : 125.27.29.XX

ความเห็นที่ 9
น่าจะเยอะนี้นะคะจากผู้หญิงอกหัก
โดย : ดาว | email : bussarat@live.com | วันที่ : 2010-11-03 17:58:27 | IP : 182.232.127.XX

ความเห็นที่ 8
โดย : เก | email : | วันที่ : 2010-09-09 19:55:17 | IP : 182.52.150.XX

ความเห็นที่ 7

น่าจะมีเนื้อหามากกว่านี้

โดย : JARIRA CHUAYRAKSA | email : JARIYA@GMAIL.COM | วันที่ : 2010-08-23 11:04:41 | IP : 118.173.244.XX

ความเห็นที่ 6
ไม่ดีแต่ก็ดี
โดย : รัต | email : | วันที่ : 2010-08-18 14:59:40 | IP : 58.10.170.XX

ความเห็นที่ 5
เนื้อหาดีนะ
โดย : debitto_SAMA My dek-d | email : umi_beatrice@hotmail.com | วันที่ : 2010-08-17 10:06:32 | IP : 58.10.170.XX

ความเห็นที่ 4

เรา และ นาย ฉันและเธอ

โดย : ใน | email : | วันที่ : 2010-08-17 10:05:22 | IP : 58.10.170.XX

ความเห็นที่ 3

เรา และ นาย ฉันและเธอ

โดย : ใน | email : | วันที่ : 2010-08-17 10:05:14 | IP : 58.10.170.XX

ความเห็นที่ 2

มีเนื้อหาที่ดีมากค่ะ

ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้ดีมากคะ........

โดย : อ้น | email : aonpam1@gmail.com | วันที่ : 2010-05-26 21:22:01 | IP : 110.49.9.XX

ความเห็นที่ 1
น่าจะสั้นกว่า

โดย : bowwy | email : bowwy_fugzan@hotmail.com | วันที่ : 2009-08-20 21:08:03 | IP : 125.25.190.XX


ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaidhammajak.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

43/73 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2946-5171, 0-2964-5173-4 แฟกซ์ 0-2945-8887 www.thaidhammajak.com