Member
user
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้

bullet 4rt-Code was here

ธรรมเทศนา ออนไลน์
bullet วิทยุธรรมะ ออนไลน์
bullet แนวทางการปฏิบัติธรรม
bullet วิมุตติ
bullet ทางพ้นทุกข์
bullet ความสงบบ่อเกิดปัญญา
bullet การปล่อยวาง
bullet น้ำไหลนิ่ง
bullet ไม่แน่
bullet การเข้าสู่หลักธรรม
bullet ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
bullet ต่อสู้ความกลัว
bullet กบเฒ่า นั่งเฝ้ากอบัว
bullet ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะ ธรรมชาติ
bullet สัมมาปฏิปทา
bullet สัมมาสมาธิ
bullet อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมปฏิสันถาร
bullet ปฏิบัติกันเถิด และ สัมมาทิฐิ ที่เยือกเย็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คำถาม : ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ 2.ห้ามลักทรัพย์
ข้อ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ 4.ห้ามพูจเท็จ พูดไม่ดีต่าง ๆ
ข้อ 5.ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติดทุกชนิด
 ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา

ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา

         การเจริญสมาธิอย่างสามัญ หรือฝึกสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวนำพระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่าองค์ธรรมที่จะใช้เป็นเครื่องชักนำหรือฝึกให้เกิดสมาธิ ก็คือ องค์ธรรมพื้นฐานที่เรียกว่า สติ เพราะสติเป็นเครื่องดึงและกุมจิตไว้กับอารมณ์ คือ สิ่งที่พึงเกี่ยวข้องและกิจที่ต้องทำในเวลานั้น การฝึกสมาธิด้วยอาศัยสติเป็นหลัก แยกได้เป็น 2 วิธีใหญ่ คือ

        1. การฝึกเพื่อใช้งานทางปัญญา หรือมุ่งประโยชน์ทางปัญญา ได้แก่ การใช้สตินำทางให้แก่ปัญญาหรือทำงานร่วมกับปัญญา โดยคอยจับอารมณ์ส่งเสนอให้ปัญญารู้หรือพิจารณา (พูดอีกอย่างหนึ่งว่าสติดึงหรือกุมจิตอยู่กับอารมณ์แล้วปัญญาก็พิจารณาหรือรู้เข้าใจอารมณ์นั้น) ตามวิธีฝึกแบบนี้สมาธิไม่ใช่ตัวเน้น แต่พลอยได้รับการฝึกไปด้วย พลอยเจริญไปด้วยพร้อมกับพลอยช่วยส่งเสริมการใช้ปัญญาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นด้วยการฝึกแบบนี้ได้แก่วิธีการส่วนใหญ่ของสติปัฏฐาน และถือได้ว่าเป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวัน

        2. การฝึกเพื่อสร้างสมาธิล้วน ๆ หรือมุ่งลึกลงไปในทางสมาธิเพียงด้านเดียว ได้แก่ การใช้สติคอยจับอารมณ์ไว้ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นไม่คลาดจากกัน หรือตรึงจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่กำลังกำหนดนั้นเรื่อยไป เป็นวิธีการที่เน้นสมาธิโดยตรง แม้หากบางครั้งจะใช้ปัญญาบ้างก็เพียงเล็กน้อยเป็นส่วนประกอบ เช่น เพียงคิดพิจารณารู้ไปตามที่จำ ๆ มา ไม่มุ่งหยั่งถึงตัวสภาวะ

        การเจริญปัญญาแบบปถมนสิการ

                มนสิการ แปลว่า การทำในใจ, ใส่ใจ, พิจารณา ปถมนสิการ จึงแปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื่องเป็นลำดับ จัดลำดับได้หรือมีลำดับ มีขั้นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผลเป็นต้น ไม่ยุ่งเหยิงสับสน ไม่ใช่ประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ ที่นี้ เดี๋ยวเตลิดออกไปเรื่องนั้นที่โน้นหรือกระโดดไปกระโดดมา ต่อเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะชักความนึกคิดเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้อง

        1) การคิดเป็นทาง หมายถึง คิดเป็นทาง ๆ มองเห็นตลอดสายตั้งแต่ต้นไปจนจบ คนที่รู้จักคิดอย่างนี้ เวลาประสบพบเห็นอะไรแล้ว จะวาดภาพในใจแจ่มชัดว่า มันจะเป็นอย่างไรต่อไป สามารถพูดหรือพยากรณ์ได้ถูกต้อง และถ้าลงมือกระทำตามคิดหรือมองเห็นภาพนั้น จะปรากฎผลเป็นจริงตามนั้น

        2) คิดถูกทาง หมายถึง คิดไปในทางดีงาม ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่คนอื่นด้วย ถ้าคิดหรือมองเห็นเป็นทาง ๆ ได้ตลอดสายจริง แต่คิดเอาแต่ผลประโยชน์เพื่อตน ไม่คำนึงถึงผลกระทบในทางเสียหายแก่คนอื่น ก็ไม่นับว่าเป็นความคิดถูกทางที่แท้จริง

        ดังนั้น การคิดเป็นทางและคิดถูกทาง จึงเป็นหลักสำคัญในการคุ้มครองตัว รักษาตัวของบุคคลตลอดถึงพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ทั้งด้านการงาน การเรียน และอื่น ๆ

โดย : จิตสงบ | email : sugas.nop@hotmail.com | วันที่ : 2009-06-25 12:33:30

ความเห็นที่ 47
(&ujhjljhhgtggh  @     fox you

โดย : ชลธิการ เสนเหลา | email : | วันที่ : 2013-02-20 13:32:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 46
โดย : ชลธิการ เสนเหลา | email : roong52@hotmail.com | วันที่ : 2013-02-20 13:30:31 | IP : XX

ความเห็นที่ 45
ดีมากค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆcrycheese
โดย : newzaza | email : | วันที่ : 2012-12-27 16:07:46 | IP : XX

ความเห็นที่ 44
รักทรายยยยยยย5555
โดย : Y | email : Ying_soshy@hotmail.com | วันที่ : 2012-08-19 13:33:13 | IP : 110.49.233.XX

ความเห็นที่ 43

55555555555555+นุกๆๆๆๆๆ

 

โดย : 5894565853535 | email : | วันที่ : 2012-06-25 11:04:28 | IP : 118.174.50.XX

ความเห็นที่ 42
googมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย : ฟาง | email : | วันที่ : 2012-06-25 10:58:15 | IP : 118.174.50.XX

ความเห็นที่ 41

ก็มาหาข้อมูลประเด็นนี้พอดี เอาไปเขียนเป็นข้อความตามที่ตัวเองเข้าใจให้ครูท่านตรวจ ขอบขอบคุณข้อมูลดีดี ณ โอกาสนี้ด้วยน่ะค่ะ(ให้ไปเลย 7 ดาว)

โดย : Nutthicha | email : nuttticha_024@hotmail.com | วันที่ : 2012-02-16 17:09:21 | IP : 202.143.128.XX

ความเห็นที่ 40

ขอบคุณครับ

โดย : ham | email : ham_2540@hotmail.co.th | วันที่ : 2012-01-30 19:39:26 | IP : 182.232.26.XX

ความเห็นที่ 39
โดย : bream | email : promisebream@hotmail.com | วันที่ : 2011-12-05 08:56:14 | IP : 110.49.243.XX

ความเห็นที่ 38

ใช้ทำโครงงานค่ะ

โดย : ฝ้าย | email : fay_adam@hotmail.com | วันที่ : 2011-03-06 15:20:45 | IP : 124.122.92.XX

ความเห็นที่ 37

มีประโยชน์ค่ะ

โดย : ว่าว | email : fay_adam@hotmail.com | วันที่ : 2011-03-06 15:18:19 | IP : 124.122.92.XX

ความเห็นที่ 36

ได้ความรู้มากมายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากคะ

โดย : เมย์คะ | email : | วันที่ : 2011-03-02 10:38:10 | IP : 61.19.66.XX

ความเห็นที่ 35
โดย : เิอ่เดะเักหระหเกเปผปาผาผ่ | email : | วันที่ : 2011-02-25 10:06:24 | IP : 118.173.118.XX

ความเห็นที่ 34
โดย : ้เ้ป็นความรู้ที่ดี | email : | วันที่ : 2011-02-25 10:05:26 | IP : 118.173.118.XX

ความเห็นที่ 33
DDDDDDD
โดย : รักเปรียว | email : nam_2610@hotmail.com | วันที่ : 2011-02-21 18:26:25 | IP : 116.58.231.XX

ความเห็นที่ 32

DDDDDDD

-ขอบคุนมากๆคับ-

(ผมน้ำที่สุดๆๆ)

โดย : ผมรักน้ำที่สุด | email : fluknoname_111@hotmail.com | วันที่ : 2011-02-21 18:23:48 | IP : 116.58.231.XX

ความเห็นที่ 31
  ดีมากครับ
โดย : yod | email : peeyod_@hotmail.com | วันที่ : 2010-11-29 12:12:25 | IP : 118.175.148.XX

ความเห็นที่ 30

ddddddddddddddddddd

โดย : toon | email : cso11111111@hotmail.com | วันที่ : 2010-11-03 19:33:22 | IP : 27.130.201.XX

ความเห็นที่ 29

ดีมากเลยค่ะ กำลังจะทำงานวิชาสังคมอยู่พอดี การบ้านยากมากเลย

โดย : kaow | email : kaow412.-@hotmail.com | วันที่ : 2010-11-03 18:04:11 | IP : 58.10.217.XX

ความเห็นที่ 28
kshgsjkdhjhvjxcnvujdrgyuifdhgjfkhดกีร้ฟกด้สกดดดรๆๆๆด้ก่ห้ดฟ
โดย : LLบ็ลคkaoos | email : zeroone@hotmail.co.th | วันที่ : 2010-09-26 09:59:02 | IP : 118.173.122.XX

ความเห็นที่ 27

ดีคะ

โดย : เจน | email : | วันที่ : 2010-09-07 17:13:11 | IP : 180.180.206.XX

ความเห็นที่ 26
ดีมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย : แมวน้ำ | email : | วันที่ : 2010-08-24 17:42:43 | IP : 118.173.54.XX

ความเห็นที่ 25
ดีจะ
โดย : สาว | email : | วันที่ : 2010-08-05 14:44:18 | IP : 182.93.139.XX

ความเห็นที่ 24
ดีจะ
โดย : สาว | email : | วันที่ : 2010-08-05 14:44:06 | IP : 182.93.139.XX

ความเห็นที่ 23

ดีค่ะ เพื่อจาได้นามปายช้ายนายชีวีดดดดดดดดดปาจามวาน อิอิ พิมค่ะ

โดย : พิมน่ะ | email : xkkk_lovely@hotmail.com | วันที่ : 2010-07-30 16:34:13 | IP : 182.52.186.XX

ความเห็นที่ 22

อย่างดีเลย  

โดย : ภถำพะเกด | email : เเด้พำพั@hotmail.com | วันที่ : 2010-07-29 19:01:31 | IP : 124.157.152.XX

ความเห็นที่ 21

ดีมากค่ะเก่งมกที่ชวยให้หางานไปส่งอาจารย์ได้ค่ะ

โดย : front | email : | วันที่ : 2010-07-04 14:49:39 | IP : 118.172.179.XX

ความเห็นที่ 20

ดีมากค่ะเก่งมกที่ชวยให้หางานไปส่งอาจารย์ได้ค่ะ

โดย : front | email : | วันที่ : 2010-07-04 14:49:33 | IP : 118.172.179.XX

ความเห็นที่ 19
โดย : eye | email : | วันที่ : 2010-07-04 14:47:32 | IP : 118.172.179.XX

ความเห็นที่ 18
เราก็ทำรายงานเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะไม่ตรงกันเลย
โดย : พลอย | email : | วันที่ : 2010-07-01 19:36:11 | IP : 125.25.112.XX

ความเห็นที่ 17
คืออ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะ
โดย : พลอย | email : | วันที่ : 2010-07-01 19:34:00 | IP : 125.25.112.XX

ความเห็นที่ 16
 ดีใจมากค่ะในที่สุดก็หาข้อมูลเพื่อที่จะทำรายงานได้สักที
โดย : น้ำ | email : | วันที่ : 2010-06-30 23:12:50 | IP : 180.180.200.XX

ความเห็นที่ 14

ชอบมากเลยค่า........!เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ มีสมาธิขึ้น เรียนเก่งขึ้นทันตาเห็นเลยค่ะ! อยากให้เพื่อนๆเข้ามาอ่านกันมากๆ 

โดย : temfa | email : temfa_nut@yahoo.com | วันที่ : 2010-05-26 14:35:31 | IP : 202.6.107.XX

ความเห็นที่ 12

ดีๆๆๆ มากครับ  

โดย : nay | email : | วันที่ : 2010-02-17 17:33:10 | IP : 125.26.72.XX

ความเห็นที่ 11

ขอบคุณครับ

โดย : frun | email : frun_nattawat@hotmail.com | วันที่ : 2010-01-04 21:53:06 | IP : 202.149.25.XX

ความเห็นที่ 10

หนุก

 

โดย : แบม | email : | วันที่ : 2009-12-15 20:03:29 | IP : 110.49.188.XX

ความเห็นที่ 9

ขอบคุณมากมายคร้าๆๆๆ

โดย : ยูเม๊ะ | email : none@hotmail.com | วันที่ : 2009-11-21 13:08:37 | IP : 124.120.45.XX

ความเห็นที่ 8

 

โดย : อาโออิ | email : yingtik@windowslive.com | วันที่ : 2009-11-21 13:06:38 | IP : 124.120.45.XX

ความเห็นที่ 7

แก้คำจาก สาม่รถเป็นสามารถ

โดย : โมโนเลด | email : | วันที่ : 2009-11-20 22:22:31 | IP : 124.122.170.XX

ความเห็นที่ 6

เนื่อหาดีมากสามารถเข้าใจคำว่าปัญญาและสาม่รถนำไช้ในชีวิตประจำวัน

โดย : โมโนเลด | email : | วันที่ : 2009-11-20 22:20:18 | IP : 124.122.170.XX

ความเห็นที่ 5

ดีค่ะสามารถทำลงในใบงานได้ส่วนตัว อกหักจากคนรัก ...........

โดย : พลอย | email : | วันที่ : 2009-11-17 00:16:16 | IP : 202.176.98.XX

ความเห็นที่ 4

ชอบครับมีเนื้อหาเยอะดีครับ       

 

โดย : art | email : artbps11@hotmail.com | วันที่ : 2009-11-02 19:02:02 | IP : 125.24.223.XX

ความเห็นที่ 3

ใช้ทำรายงานได้ดีค่ะ

โดย : nattha | email : warn_nattha@hotmail.com | วันที่ : 2009-10-04 20:28:46 | IP : 117.47.29.XX

ความเห็นที่ 2
ผมคิดว่าควรมีเนื้อหามากกว่านี้
โดย : tkkttiom | email : | วันที่ : 2009-09-23 20:11:58 | IP : 110.49.57.XX

ความเห็นที่ 1

ดีมากคะเพราะหาข้อมูลได้มาก  สุดยอดไปเลย...roong

โดย : roong | email : roong52@hotmail.com | วันที่ : 2009-07-29 18:01:21 | IP : 125.26.201.XX


ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaidhammajak.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

43/73 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2946-5171, 0-2964-5173-4 แฟกซ์ 0-2945-8887 www.thaidhammajak.com